Tüketicinin Korunması Kanununun 68. Maddesinde Değişiklik

 

 

 

 

 

        

 

        07/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68. maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Değeri" ibaresi "Tarafların İcra ve İflas Kanundaki hakları saklı olmak kaydıyla; değeri" şeklinde, "iki bin" ibareleri "dört bin" ve "üç bin" ibareleri "altı bin" şeklinde değiştirilmiştir.