MUDURNU KAYMAKAMINDAN İADE-İ ZİYARET
 
 
  

 

      Mudurnu Kaymakamı Emine DİLCE, Kaymakam Yusuf KAPTANOĞLU'na iade-i ziyarette bulundu.