İDARİ DURUM


İdari Durum:

İlçe merkezi esas itibariyle Çavuşlar ve Kadılar Mahallesi adıyla 2 mahalleden oluşmuştur. Ayrıca ilçe merkezine bağlı 30 köy bulunmaktadır. Bunlardan; 08.05.2005 tarihinde yapılan halk oylamasında Adakınık, Bayramlar, Çitler, Deveciler, Hacetler ve Kargıbayramlar köyleri de İlçe Belediyesine katılmayı kabul etmiştir. Bu katılım İlçe Belediye Meclisinin 06.06.2005 tarihinde aldığı karar ile kesinleşmiş ve yeni Belediye sınırları Valilikçe onaylanmıştır.

Ancak 5272 Sayılı Belediye Kanununun 12 inci maddesi ikinci fıkrası uyarınca Dörtdivan Belediyesine katılan köylerin tüzel kişiliği İlk Genel Mahalli İdareler Seçimine kadar devam eden mevcut köy muhtarlarımız görevi 2009 mahalli idareler seçimlerinden sonra sona ermiştir. Anılan kanun gereği  Belediyemizce köylerin mahalle ihdas işlemleri İlk Genel Mahalli İdareler Seçiminden sonra yapılmıştır.