Belediye Mücavir Alını Sınırları İçinde Yer Alan Tarım Arazilerinin Satışı