Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları
 
 
 
 
 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı tarafından 31.12.2018 itibariyle Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisdemi (ADNKS) sonuçları açıklanmıştır.
Türkiye nüfusu 1 193 357 kişi artarak, 82 003 882 olmuştur. Bolu İline ait (ADNKS) sonuçları aşağıda gösterilmiştir.